Ein Cyfleusterau

Theatr Brycheiniog, Brecon

Â’i amrywiaeth o ystafelloedd sydd ar gael i’w llogi am raddfeydd cystadleuol iawn – bob un â gwahanol opsiynau gosod – mae Theatr Brycheiniog yn lleoliad delfrydol ar gyfer cynadleddau, digwyddiadau codi arian neu ddathliadau arbennig.

Gall Theatr Brycheiniog arlwyo ar gyfer cynadleddau mawr (gan eistedd hyd at 480 o bobl yn y prif awditoriwm) a digwyddiadau llai yn ystafell achlysur y theatr (Y Stiwdio), sy’n ddigon o le i eistedd 120 o bobl.

 

The Main Auditorium | Y Prif Awditoriwm

Theatr Brycheiniog Flat Floor

Mae 478 o seddi ar dair lefel ym mhrif wagle perfformio Theatr Brycheiniog - 280 ar y llawr, 92 ar y balconi a 106 yn yr uwch falconi. Gellir tynnu’r seddau yn ôl ar gyfer digwyddiadau llawr gwastad. 

 

The Studio | Y Stiwdio

Theatr Brycheiniog Studio

Gwagle amlbwrpas ar y llawr gwaelod yw hwn. Ar gyfer perfformiad, ceir digon o le yn y stiwdio i hyd at 120 o bobl ar seddi rhydd addas i lawr gwastad. Caiff ei ddefnyddio fel man ymarfer yn bennaf ond mae’n hawdd ei addasu ar gyfer darlithoedd, cyfarfodydd, derbyniadau a chynadleddau. 

 

The Green Room | Yr Ystafell Werdd

Theatr Brycheiniog Green Room

Mae’r Ystafell Werdd yn ddelfrydol ar gyfer gweithdai,  cyfarfodydd a digwyddiadau tebyg llai o faint. Mae lle i hyd at 25 o seddi i gynrychiolwyr yn yr Ystafell Werdd mewn steil theatr, ac 16 mewn steil ystafell bwrdd.

 

Oriel Andrew Lamont Gallery

Theatr Brycheiniog Andrew Lamont Gallery

Mae Oriel Andrew Lamont ar ail lawr yr adeilad ac mae’n wagle golau, agored â lle i eistedd hyd at 50 o bobl ynddi. Mae cynllun agored i’r ystafell ac mae’n rhan o gyntedd y llofft. Dyma wagle arddangos y theatr ble y caiff rhaglen gelf weledol amrywiol ei harddangos drwy gydol y flwyddyn. Mae’n ddelfrydol ar gyfer derbyniadau a gellir ei llogi ar gyfer cyfarfodydd a seminarau. 

 

Bar Jazz Aberhonddu | Brecon Jazz Bar

Brecon Jazz Bar

Yn ogystal ag agor yn ystod nosweithiau sioe, mae’r bar hefyd ar gael i’w logi ar gyfer perfformiadau mwy agos atoch yn ogystal â chynulliadau cymdeithasol preifat neu dderbyniadau busnes.

 

Er mwyn gwneud ymholiadau ynghylch llogi unrhyw un o’n gwagleoedd neu gyfleusterau, cysylltwch â Heidi Hardwick ar 01874 622838 neu gysylltu â ni yma. 

 

   Hire Brochure


Fatal error: Call to undefined function language_types_info() in /home/sites/brycheiniog.co.uk/public_html/modules/locale/locale.module on line 1021